Mise en Place (fr.)

Bir işe başlamadan önce yapılan hazırlıkların tümünü ifade eder.

Pişirilecek bir yemek için kullanılacak malzemelerin kesilmesi, tartılması ve pişirirken gerekecek ekipmanın hazır bulundurulması gibi ön hazırlıkları anlatır. Servis süreci için ise servis öncesi yapılan tüm ön hazırlıkları kapsar.